Ξενώνες Ναταλία τιμές

Hostel rates
type of rooms APRIL – MAY- JUNE-OCT JULY-AUGUST SEPTEMBER
DIAS 2 persons 89.00€ 105.00€
DIAS 3 persons 89.00€ 105.00€
DIAS 4 persons 99.00€ 115.00€
HERA 2 persons 89.00€ 105.00€
HERA 3 persons 89.00€ 105.00€
HERA 4 persons 99.00€ 115.00€
AGAPI 2 persons 117.00€ 170.00€
AGAPI 3 persons 117.00€ 170.00€
AGAPI 4 persons 127.00€ 180.00€
LYDIA 2 persons 110.00€ 158.00€
LYDIA 3 persons 110.00€ 158.00€
LYDIA 4 persons 120.00€ 168.00€