Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ οργανώνει τηλεκδήλωση την Δευτέρα 21η Δεκεμβρίου με θέμα: “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ”

-Με εισηγητή τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΡΡΑ- Η διαδικτυακή συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο προετοιμασίας της Γενικής μας Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί επίσης διαδικτυακά στις 17 Φεβρουαρίου 16:00. 2021..

#agroxenia #agrotourismos #agriculture #ruraltourism #hellasagrotourism

____________________________________________

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here 👇 to join the meeting:

👨‍👨‍👧‍👦 https://rb.gy/yx2iav